Permanent contact en goed overleg

De Gemeente Enschede en Vliegveld Twenthe Evenementenlocatie zijn permanent in contact en in goed overleg over o.a. de stikstofproblematiek in Nederland. Het overleg direct na de uitspraak van de Raad van State heeft als doel om snel vast te stellen hoe het voorgenomen Activiteiten Programma 2020 door kan gaan.

Net als met het verkeer en de luchtvaart is het nu zaak om juist te kijken naar wat wel kan, zo stelt Marten Foppen, directeur VTE. Foppen: ” Wij geloven, net als andere sectoren, dat er veel mogelijk blijft in Nederland. Net als in de afgelopen jaren, hebben we een mooi programma opgezet voor de regio en voor bezoekers uit binnen- en buitenland. We hebben er op basis van de feiten en de insteek van de Gemeente het volste vertrouwen in dat de activiteiten gewoon doorgang kunnen vinden”.

Foppen: “We zijn feitelijk op alle beroepsgronden door de Raad van State in het gelijk gesteld, behalve op het gebied van de stikstofdepositie waar heel Nederland mee te maken heeft. De uitspraak behelst alleen het Project Afwijking Besluit de Strip en staat los van alle evenementen in Hangar 11 die in elk geval doorgang vinden. ”

De uitspraak is na te lezen op de website van de Raad van State.


Voor meer informatie: Woordvoering Vliegveld Twenthe Evenementenlocatie – Marten Foppen Directeur

E-mailmarten@vliegveldtwenthe.nl Telefoon: 053-750 45 00 Mob 06 10 70 22 76 https://vliegveldtwenthe.nl/