ALGEMENE VOORWAARDEN VLIEGVELD TWENTHE EVENEMENTENLOCATIE

Partij A: DeStrip BV
Partij B: Opdrachtgever, onderaannemers, gasten‌
 • Uniforme Voorwaarden Horeca worden door partij A gehanteerd.
 • Partij A stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing of beschadiging van goederen ingebracht door partij B. Partij B dient zelf een (evenementen-) verzekering af te sluiten.
 • Partij A stelt zich niet aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen van partij B.
 • Bij beschadigingen aan gebouwen en goederen van partij A veroorzaakt door partij B, wordt  partij B daarvoor aansprakelijk gesteld.
 • Partij B dient bij calamiteiten altijd de opdrachten van partij A of beveiliging op te volgen.
 • Partij A kan te allen tijde personen (eventueel aangetrokken door partij B) weigeren op het terrein van DeStrip BV.
Annulering Event
Indien partij B het evenement annuleert, wordt de volledige locatiehuur altijd in rekening gebracht. Annulering catering, techniek, inrichting, facilitaire zaken e.d.:
 • Tot 3 maanden voor 1e opbouwdag kosteloos.
 • Tot 2 maanden voor 1e opbouwdag, wordt 25% van de offerteprijs in rekening gebracht.
 • Tot 1 maand voor 1e opbouwdag, wordt 40% van de offerteprijs in rekening gebracht.
 • Tot 14 dagen voor 1e opbouwdag, wordt 60% van de offerteprijs in rekening gebracht.
 • Tot 7 dagen voor 1e opbouwdag, wordt 80% van de offerteprijs in rekening gebracht.
 • Vanaf 7 dagen voor de 1e opbouwdag, wordt 100% van de offerteprijs in rekening gebracht.
Verplaatsen Event
Indien partij B het evenement verplaatst, gelden de onderstaande regels. Wanneer het event op de gewijzigde datum heeft plaats gevonden, zal dit bedrag op de eindfactuur in mindering worden gebracht.
 • Tot 3 maanden voor 1e opbouwdag, wordt 5% van de totale offerteprijs in rekening gebracht.
 • Tot 2 maanden voor 1e opbouwdag, wordt 10% van de totale offerteprijs in rekening gebracht.
 • Tot 1 maand voor 1e opbouwdag, wordt 15% van de offerteprijs in rekening gebracht.
 • Tot 14 dagen voor 1e opbouwdag, wordt 25% van de offerteprijs in rekening gebracht.
 • Tot 7 dagen voor 1e opbouwdag, wordt 60% van de offerteprijs in rekening gebracht.
 • Vanaf 7 dagen voor de 1e opbouwdag, wordt 100% van de offerteprijs in rekening gebracht.
Wijziging gastenaantal
U kunt uiterlijk tot 2 weken van tevoren kosteloos het definitieve aantal gasten wijzigen, mits dit niet meer dan 15% afwijkt van het opgegeven aantal.‌ Opgegeven aantallen zullen ook minimaal worden doorberekend.
Betaling
2 weken voor aanvang van het evenement ontvangen wij de locatiehuur graag op de rekening van Jan van Eck. Dit is een separate factuur. Vliegveld Twenthe Evenementenlocatie stuurt 1 maand voor aanvang van het evenement een factuur met het vastgestelde bedrag daarop. Voor aanvang van het evenement ontvangen wij graag 70% van offerteprijs (offerteprijs locatiehuur) op de rekening van DeStrip BV. DeStrip BV stuurt u een voorschotnota 2 weken voor aanvang van het evenement.  ‌

Bereikbaarheid salesmedewerkers
De salesmedewerkers zijn maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur. Buiten deze tijden wordt e-mail niet gelezen en de telefoon niet beantwoord.‌

Stroomvoorziening
De specificaties voor de stroomvoorziening voor de gereserveerde ruimtes zijn weergegeven in het kostenoverzicht van het onderdeel techniek. U kunt de specificaties voor overige ruimtes opvragen bij de salesmedewerkers.‌

Catering
DeStrip BV verzorgt zelf catering binnen al haar locaties. Het inbrengen van eigen catering/cateraars is niet toegestaan.

Vuur
 • Gebruik van vuur(werk) en gasflessen is in alle locaties niet toegestaan‌.
 • Meld het gebruik van rookmachines vooraf aan de partymanager.
Brandvoorschriften
Eigen ingebrachte brandbare materialen moeten zijn voorzien van een certificaat van brand- voortplantingsklasse 1 of 2 (vanuit fabriek geïmpregneerd) of een impregneercertificaat niet ouder dan 4 dagen (geïmpregneerd door een gecertificeerd bedrijf, ook mogelijk via DeStrip BV). De brandweer kan tijdens de bijeenkomst controleren en afkeuren. Indien tijdens uw evenement auto’s in de locatie worden geplaatst, dan mag maximaal 5 liter brandstof in de tank aanwezig zijn en dienen de accupolen ontkoppeld te zijn.

Goedkeuring brandweer
Indien uw bijeenkomst één of meer van onderstaande aspecten in zich heeft, dient de brandweer uw evenement goed te keuren door middel van een tekening die gestempeld en getekend moet worden. De tekening dient uiterlijk 14 dagen voor de 1e opbouwdag bij DeStrip BV binnen te zijn, in de daaropvolgende week zorgt DeStrip BV voor een goedkeuring ofwel verplichte aanpassingen. De goedgekeurde tekening is altijd van toepassing bij bijeenkomsten met:
 • bijeenkomst in Hangar11
 • tribunebouw, (sluis) tenten, stands
 • een gastenaantal hoger dan 500 pers
 • podia op minder dan 5 meter van nooddeuren
Schoonmaak
De kosten van basisschoonmaak zijn inbegrepen in de locatiehuur. Wel moet de locatie bezemschoon opgeleverd worden. Echter na het gebruik van confettiproducten wordt € 350,- aan schoonmaakkosten in rekening gebracht wegens extra schoonmaakwerkzaamheden. Graag DeStrip BV voortijdig op de hoogte brengen. ‌

Schade
Indien er door partij B schade wordt veroorzaakt aan materialen of gebouwen van partij A worden hiervoor kosten in rekening gebracht. De herstelwerkzaamheden bedragen €50,00 per uur, materiaalkosten worden vermeerderd met een opslag van 25%.‌

Bevestigen van materialen binnen de locatie
 • De locatie dient met respect behandeld te worden, m.a.w. niet boren, timmeren, geen plakbandresten etc.‌
 • Het is alleen toegestaan materialen te bevestigen op de vaste “plakplaatsen”. De partymanager kan u daarover informeren.
 • Indien versieringen worden opgehangen, moeten deze zijn voorzien van een certificaat voor brandwerendheid, tevens moeten de versieringen worden opgehangen aan ijzerdraad.
Laden en lossen
 • Opbouw is mogelijk vanaf 07.00 uur, indien u vroeger begint wordt € 100,- per uur doorberekend.‌
 • Gelieve uw voertuig zo neer zetten dat te allen tijde een vrachtwagen door de loods kan rijden.
 • Dubbel parkeren of in het midden van de loods parkeren is niet toegestaan.
 • Na het laden en lossen, voertuig direct op het grote parkeerterrein naast DeStrip BV parkeren.
Alcohol
Gebruik van alcohol door op- en afbouw of uitvoerend personeel of technici is niet toegestaan.‌

Productiebespreking
DeStrip BV kan, indien zij dit nodig acht, een productiebespreking 1 à 2 weken voor aanvang van de bijeenkomst verplicht stellen.‌

Bijzonderheden bijeenkomst
Indien er bijzonderheden zijn tijdens uw bijeenkomst, wordt DeStrip BV hier uiterlijk een week van te voren van op de hoogte gesteld. Denk hier bijvoorbeeld aan dieetwensen en de aanwezigheid van mindervaliden.‌

Prijswijzigingen
Prijswijzigingen onder voorbehoud.‌
Bestemmingsplan
VTE beschikt over een bestemmingsplan wat van kracht is. Tegen dit bestemmingsplan staan nog beroepsgronden open bij de Raad van State. Als gevolg hiervan is het mogelijk, om op elk evenement wat gehouden wordt bij VTE een voorlopige voorziening te vragen. In concreto kan dit een blokkade op uw evenement vormen. Mocht dit zich voordoen dan vervallen de in de algemene voorwaarden opgenomen annulering/ betalingsvoorwaarden. Partijen zijn alsdan zelfstandig verantwoordelijk voor hun eigen gemaakte kosten/omzetderving.