Rechter: festivals op Vliegveld Twenthe niet schadelijk voor natuur

Het organiseren van festivals en andere evenementen op Vliegveld Twenthe Evenementenlocatie wordt makkelijker. Bezwaarmakers zeiden dat festivals zouden leiden tot meer stikstofdepositie in kwetsbare natuurgebieden. Maar de rechtbank Zwolle geeft hen op alle punten ongelijk. In 2019 werden er op de voormalige luchthaven nog volop festivals gehouden.

Technofestival Onder De Radar op 27 juli en hardstylefeest Airforce Festival op 3 augustus leidden tot protest. Volgens omwonenden en milieuactivisten zouden de feesten, met duizenden bezoekers, leiden  tot extra stikstofdepositie in kwetsbare Natura2000-gebieden.

Geen vergunning

De evenementen zouden daarom een vergunning moeten aanvragen in het kader van de Wet Natuur Bescherming (Wnb), maar dat was niet gebeurd. Daarom vroegen de Stichting Lonnekerberg en omgeving (StiL), de Stichting Lonneker Land (LL) en de Stichting Natuur- en Milieuraad Enschede (NME) aan de provincie om handhavend op te treden.

Alles verbieden

De drie partijen beperkten hun bezwaar niet tot de twee genoemde festivals: ze wilden dat de provincie àlle toekomstige evenementen op het terrein zou verbieden vanwege de mogelijke stikstofuitstoot. Maar Gedeputeerde Staten oordeelde na onderzoek dat er bij de activiteiten  nauwelijks extra stikstof wordt uitgestoten en dat er dus geen reden is om ze op die grond te verbieden.

De drie partijen stapten daarop naar de rechter. Maar de rechtbank Zwolle veegde afgelopen vrijdag al hun argumenten van tafel.

Optelsom

Volgens de bezwaarmakers berekent de provincie ten onrechte de stikstofdepositie voor ieder evenement afzonderlijk: er zou juist een optelsom van alle activiteiten moeten worden gemaakt. Maar volgens de rechtbank kan dat alleen als alle evenementen onlosmakelijk met elkaar samenhangen, en dat is niet het geval. Het gaat immers om verschillende organisatoren en verschillende activiteiten.

Eerder wel gelijk

Die route leverde al eerder succes op. Begin dit jaar sprak de RvS zich ook al uit over de mogelijke stikstofdepositie van evenementen op de luchthaven. Toen kreeg de Stichting Lonnekerberg en omgeving (StiL) nog gelijk van de hoogste bestuursrechter.

StiL verloor in 2017 een rechtszaak tegen de gemeente Enschede over een omgevingsvergunning voor het evenemententerrein. Daarbij ging het onder meer over geluidsoverlast, verstoring van vleermuizen op het terrein en mogelijke stikstofdepositie.

Andere richtlijnen

In hoger beroep oordeelde de RvS dat StiL op dat laatste punt wel degelijk gelijk had. De gemeente had de omgevingsvergunning nog afgestemd op de richtlijnen van het Programma Aanpak Stikstof (PAS), maar deze PAS was in strijd met de geldende Europese Habitat-richtlijn. De vergunning werd daarom vernietigd. Inmiddels is het PAS helemaal ongeldig verklaard. De provincie heeft zich in de Zwolse rechtszaak dan ook niet op dit programma beroepen, maar is uitgegaan van nu geldende richtlijnen.

Lees hier het volledige artikel!