Vreugde op Vliegveld Twenthe Evenementenlocatie, evenementen gaan door!

Op 12 mei heeft de voorzieningenrechter van de Raad van State uitspraak gedaan op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening. Insteek van verzoekers was om de op korte termijn geplande evenementen en activiteiten bij Vliegveld Twenthe Evenementenlocatie (VTE) onmogelijk te maken. 

De uitspraak van vandaag maakt het voor de komende periode voor VTE mogelijk om door te gaan op de ingeslagen weg. Hangende het stikstofbeleid in Nederland heeft VTE op de zitting een “maatpak” gepresenteerd voor het komende jaar. In dit maatpak zit geen toename van stikstof. De voorzieningenrechter heeft het plan op alle aspecten getoetst en integraal overgenomen in haar uitspraak. Ook in een tweede verzoek tot voorziening zijn de verzoekers in het ongelijk gesteld.

Marten Foppen: “We zijn blij dat nu ook door de Raad van State is bevestigd dat we door kunnen gaan op de ingeslagen weg. Los van de landelijke stikstofdiscussie zijn we hiermee in het gelijk gesteld. Jaarrond laten we onderzoek plegen op ons terrein door gerenommeerde onderzoeksbureaus op het gebied van ecologie. Met deze uitspraak wordt nogmaals bevestigd dat we dit op de juiste wijze doen en onze bedrijfsvoering geen schade toebrengt aan flora en fauna. Wat zijn we trots dat we komende zomer, met ons team, blijvende herinneringen kunnen creëren met prachtige producties als Hanna van Hendrik en het kinderspektakel Wij bouwen de Toekomst.”

Al jaren is Vliegveld Twenthe Evenementenlocatie bezig met het herbestemmen van de voormalige luchtbasis en er hebben al vele prachtige evenementen plaatsgevonden. Deze stoere, historierijke plek willen ze graag samen met noabers een nieuwe, gedenkwaardige bestemming geven. De uitspraak van vandaag maakt dit mogelijk.